Kam ďalej putuje Voda je život?

26.11.2013 11:52

Interaktívna výstava Voda je život sa presunula do Trnavy a Nových Zámkov.

V Trnave ju môžete navštíviť od 27. novembra do 13. decembra 2013 v priestoroch Základnej školy Spartakovská, v Nových Zámkoch od 30. novembra do 17. decembra 2013 v Mestskom kultúrnom stredisku na Námestí G. Széchényiho 9.
Výstava svojím charakterom napĺňa motto „Poznávame vodu hrou“ a práve v tom spočíva jej úspešnosť. Je ideálna pre žiakov základných škôl, ktorí návštevou expozície získajú zábavnou formou nové poznatky o vode, potrebe šetriť ňou ako  aj o zdrojoch znečistenia vodných zdrojov.

 

Návštevu výstavy väčšími skupinami je potrebné si vopred dohodnúť; v Trnave na kontaktnej adrese: e-mail: skola@zsspartaktt.edu.sk, tel. 033/3236901, v Nových Zámkoch na: e-mail: maria.skalova@msks-nz.sk, tel. 035/6401285.

 < Späť