Komisia schválila Slovensku železničný projekt za 231 miliónov eur

21.06.2013 10:29

Európska únia uvoľní takmer 231 miliónov na modernizáciu železničnej trate Trenčianska Teplá – Beluša. Ide v krátkej dobe už o tretí veľký projekt, ktorý Únia schválila. Napreduje aj uvoľňovanie prostriedkov na výstavbu diaľničných úsekov na východ Slovenska.

Európska únia preplatí Slovensku 85 percent z oprávnených nákladov na modernizáciu železničnej trate Trenčianska Teplá – Beluša.  Ide v krátkom období už o tretí veľký projekt, ktorý Európska komisia Slovensku schválila, a zároveň o významný posun v čerpaní eurofondov na národnej úrovni.

 „Som veľmi rád, že nová úroveň komunikácie s Európskou komisiou už prináša svoje ovocie a podarilo sa nám mimoriadne zdynamizovať celý proces schvaľovania slovenských projektov v Bruseli,“ uviedol minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek. Vďaka tomuto rozhodnutiu Brusel Slovensku preplatí 85 percent z celkových oprávnených nákladov projektu, ktoré sú 231 139 505 eur.

 

Modernizácia železničnej trate v úseku Trenčianska Teplá – Beluša pre traťovú rýchlosť do 160 km/h je súčasťou modernizácie železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov a nadväzuje na predchádzajúce zmodernizované úseky od stanice Bratislava Rača po Nové Mesto nad Váhom a nedávno schválený projekt modernizácie v úseku Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce. Zmodernizovaná trať na úseku Trenčianska Teplá – Beluša bude v plnej prevádzke už v budúcom roku.

Zaujímavé fakty o modernizácií trate Trenčianska Teplá – Beluša :

Celková dĺžka modernizovanej trate                                   20 409 m

Maximálna rýchlosť po modernizácii                                 160 km/h

Maximálna rýchlosť pre vlaky s výkyvnými skriňami            200 km/h

Dĺžka nových koľajníc                                                       44 911 m

Počet nových výhybiek                                                      75

Trakčné vedenie                                                                59 556 m

Protihlukové steny                                                             6 349 m

Počet nových železničných mostov                                     4

Počet zmodernizovaných železničných mostov                    10

Počet eliminovaných úrovňových železničných priecestí        9

Peniaze aj na D1

Minulý týždeň ministerstvo oznámilo, že EÚ nám preplatí 85 % z oprávnených nákladov na výstavbu diaľničného úseku D1 Fričovce − Svinia s celkovou hodnotou 99 miliónov eur. Stavebne by mal byť dokončený na jar 2015.

Dĺžka úseku je 11,217 km a výstavba je realizovaná v plnom profile. Vybudovaním diaľnice sa zlepší a zrýchli prístup do regiónu Prešova, dôjde k výraznému zlepšeniu dopravných podmienok a uvoľnia sa existujúce cesty pre regionálnu a vnútroregionálnu dopravu.

V nasledujúcich týždňoch sa ešte očakáva schválenie prostriedkov na projekt úseku D1 Jánovce – Jablonov v čiastke 183 mil. eur.