Komisia uvoľnila Slovensku časť zastavených eurofondov

25.09.2014 14:01
Päť operačných programov zostáva stále zablokovaných. Ministerstvo financií tvrdí, že na základe auditu podali podnety na Národnú kriminálnu agentúru a ďalšie orgány.

Ešte v apríli tohto roku našli európski kontrolóri pochybenia v čerpaní eurofondov na Slovensku, ktoré domáci audit (Ministersto financií) prehliadlo. Ministerstvo financií preto Komisia žiadala o opakované kontroly a audity. Platby boli z eurofodod boli zataiľ pozastavené.

Rezort financií ako orgán auditu malo na základe akčného plánu dohodnutého s Európskou komisiou vykonať kontroly a nápravy pri pochybných vyplácaniach eurofondov, kvôli ktorým Brusel zablokoval platby.

„Z rokovaní a súvisiacich predbežných záverov vyplýva, že vykonané nápravné opatrenia, ktoré ministerstvo prijalo, sú dostatočné, pričom Komisia akceptovala výsledky a prístup orgánu auditu pri plnení akčného plánu,“ uviedol včera tlačový odbor rezortu financií.

Komisia podľa MF na základe prezentovaných výsledkov a vlastných overení odblokuje štyri z deviatich zablokovaných operačných programov.

O odblokovaní zvyšnej časti operačných programov by sa malo rozhodnúť podľa záverov ďalších overení a na základe komunikácie jednotlivých ministerstiev s EK.

Celkovo rezort financií ako orgán auditu opätovne prekontroloval 181 žiadostí o platbu v rámci deviatich operačných programov.

Medzi najčastejšie nedostatky mali patriť pochybenia pri verejnom obstarávaní, pri výbere projektov, resp. pri kontrole výdavkov.

Ministerstvo podalo v tejto súvislosti deväť podnetov na Národnú kriminálnu agentúru, 12 podnetov na Protimonopolný úrad a ďalšie inštitúcie a vyvodilo personálnu zodpovednosť u zamestnancov, u ktorých došlo k pochybeniam," informoval tlačový odbor ministerstva s tým, že MF ako orgán auditu po vykonaní auditov žiada od príslušných riadiacich orgánov, aby vykonali nápravu pri tých projektoch, pri ktorých boli zistené pochybenia.

„Je teda na každom z nich, aby vymohol čo najviac z týchto prostriedkov od tých žiadateľov, u ktorých boli zistené nedostatky. Jednotlivé riadiace orgány budú v súlade so zákonom robiť pravidelný odpočet prijatých nápravných aj preventívnych opatrení, ktoré v tomto smere podnikli,“ dodal rezort financií.

Nezaradený poslanec NR SR Miroslav Beblavý (Sieť) hovorí, že v číslach to znamená, že Slovensku nebude z Komisie preplatených aspoň 245 mil EUR, ktoré už zo štátneho rozpočtu na pochybné projekty odišli.

„Ide o peniaze, ktoré slovenský štátny rozpočet vyplatil a od Bruselu nedostane. Zaplatili sme ich teda čisto z vlastného“, uviedol Beblavý pričom pripomína, že nateraz sa z pozastavených platieb odblokovalo cca 100 mil EUR odblokovaných  a 330 mil EUR naďalej zablokovaných.

„S výnimkou dopravy sú odblokované len menej významné operačné programy (Bratislavský kraj, Cezhraničná spolupráca SR-ČR a Technická pomoc), všetky kľúčové a problémové zostávajú zablokované (Výskum a vývoj, OPIS, Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Zdravotníctvo, ROP). Do ukončenia programovacieho obdobia zostáva len 15 mesiacov“, komentuje poslanec.

Zdroj: Euractiv.sk