Komisii sa nepozdáva kontrola čerpania fondov na Slovensku

16.04.2014 09:03
Autor: Stuart Miles, Zdroj: FreeDigitalPhotos.netAudítorom EK sa nepozdávajú zistenia národnej kontroly výdavkov za rok 2012. Podľa podpredsedu vlády je pozastavenie čerpania eurofondov jednou z možností, ale zatiaľ je predčasné o tom hovoriť.

Minulý týždeň denník Hospodárske noviny ako prvý informoval o tom, že kontrolóri z Bruselu našli pochybenia pri čerpaní fondov EÚ prostredníctvom všetkých operačných programov, za ktoré nám hrozí pozastavenie platieb zo strany EK. Výhrady sa týkali výsledkov národnej kontroly deklarovaných výdavkov v roku 2012 v objeme asi 2,1 miliardy eur.

Hovorkyňa eurokomisára pre regionálnu politiku Johannesa Hahna uviedla, že prebieha proces analýz kontrolných správ, ktoré Komisii poskytujú všetky členské štáty ako audity programov podporených z európskych prostriedkov. „Slovensko je jednou z viacerých krajín, kde si EK po preskúmaní niektorých poskytnutých správ, ktoré boli predložené ako súčasť tohto každoročného kontrolného procesu, vyžiadala bližšie vysvetlenie,“ potvrdila Shirin Wheeler.

Otázky Komisie sa týkajú monitoringu programov a metodológie auditu, ktorý vykonával orgán na ministerstve financií.

Minister Peter Kažimír na medializované informácie reagoval slovami, že si nie je vedomý pochybenia pri kontrole čerpania. Odmietol, že by národný audit zámerne skresľoval či zahmlieval určité informácie s tým, že za oblasť auditu na ministerstve financií je už roky, aj po zmene vlád, zodpovedný ten istý človek.

Vládny audit sa vykonal na vzorke asi 35 % objemu výdavkov. Komisii sa jeho výsledky nezdali dosť presné a požiadala o doplnenie.

Odpoveď do 2 mesiacov

Podpredseda vlády pre investície Ľubomír Vážny pripustil, že pozastavenie čerpania eurofondov je jednou z možností, ale je predčasné hovoriť o tejto možnosti.

Pokiaľ ide o hlavné výčitky Komisie pre Rádio Slovensko potvrdil, že „v zásade sú to nehospodárne ceny, výberový proces a vlastné verejné obstarávanie“. Prierezovo sa to týka všetkých operačných programov. K výberu a obstarávaniu projektov pritom dochádzalo 1 až 2 roky predtým.

Momentálne prebiehajú odborné debaty medzi zástupcami EK a slovenských orgánov. Členský štát je povinný reagovať do 2 mesiacov. Podľa Ľubomíra Vážneho sa budeme snažiť túto lehotu skrátiť, avšak nevedel povedať aká veľká bude predpísaná nová vzorka projektov a za ako dlho budeme schopní tieto zistenia doplniť.

Fondy EÚ tvoria až 75 % verejných investícií na Slovensku. Keďže 80 % rozpočtu EÚ spravujú celoštátne alebo regionálne orgány, členské štáty zohrávajú významnú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby sa dodržiavali pravidlá, a pri odhaľovaní a riešení nezrovnalostí a podvodov.

Proti korupcii

Podpredseda vlády poznamenal, že podľa jeho neovereného odhadu sa dve percentá z eurofondov ukradli.

Ako opatrenie proti korupcii uviedol napríklad systém hodnotenia ľudí, ktorí hodnotia využitie eurofondov. „Chceme zaviesť systém hodnotenia hodnotiteľov, to znamená, keď uvidíme, že ten hodnotiteľ bol dopredu nominovaný, aby pomohol získať zákazku, vtedy sa dostane na čiernu listinu a už nebude viac hodnotiteľom," povedal Vážny.

Myslí si, že počas hodnotenia by mala byť zachovaná anonymita hodnotiteľov pred verejnosťou, ale po skončení hodnotenia už nie.

Celková alokácia prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre Slovensko v období 2014 – 2020 je vo výške 14 miliárd eur. Komisia už analyzuje Partnerskú dohodu, strategický dokument pre ich čerpanie, ktorú vláda schválila vo februári.

Dnes vláda schvaľuje návrhy prvých dvoch operačných programov – Integrovaná infraštruktúra a Kvalita životného prostredia.

(Zdroj: EurActiv/TASR)