Konferecia o mestskom životnom prostredí

23.09.2014 12:40

Prezentovať najnovšie informácie a požiadavky na tvorbu životného prostredia miest, podporiť podmienky pre integráciu a súčinnosť, vymeniť si skúsenosti, návrhy a riešenia.

Cieľom 5. ročníka odbornej konferencie "Životné prostredie miest", ktorá sa koná dňa 30. septembra 2014 v Žiline, je prezentovať najnovšie informácie a požiadavky na tvorbu životného prostredia miest všetkým subjektom, ktoré pôsobia na miestnej a regionálnej úrovni. Konferencia tak podporí podmienky pre integráciu a súčinnosť miestnych aktérov, prinesie lepšie výsledky pre celkovú kvalitu života v mestách a poskytne priestor pre výmenu skúseností, návrhov a riešení zabezpečujúcich environmentálne povedomie v mestskom životnom prostredí.

Konferenciu odborne a organizačne zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia, sekcia environmentalistiky a riadenia projektov. Účasť na konferencii je bezplatná.

Pozvánka