Konferencia 15 rokov Programu obnovy dediny na Slovensku

28.08.2013 09:07

Srdečne vás pozývame na konferenciu k 15 rokom Programu obnovy dediny, ktorá sa uskutoční 18.septembra 2013 (streda) v Banskej Bystrici 

 

Organizačné pokyny:

Miesto konania konferencie: Obvodný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica

Účasť na konferencii je pre prihlásených účastníkov bezplatná. Cestovné náklady si hradí každý účastník sám. Vzhľadom na limitovanú kapacitu konferenčnej sály si organizátor vyhradzuje právo po naplnení kapacity neakceptovať ďalšie prihlášky.

Konečná uzávierka prihlášok: 13. september 2013

Potvrdenie o prijatí Vašej prihlášky Vám obratom zašleme na uvedenú e-mailovú adresu.V prípade záujmu viacerých účastníkov z jednej organizácie, prosíme o zaslanie samostatnej prihlášky za každého z nich. 

Kontaktná osoba: Ing. Jana Maková, 048/43 74 176

Vyplnenú a podpísanú Záväznú prihlášku prosíme zaslať na adresu:

Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

E-mail: jana.makova@sazp.sk

 

Program obnovy dediny (POD) je známym, ale hlavne obľúbeným a úspešným nástrojom rozvoja vidieka v štátoch vyspelej Európy a jeho hlavným cieľom je udržať človeka na vidieku. Od roku 1998 funguje aj na Slovensku a v roku 2012 si pripomenul svoje 15 ročné narodeniny.

  Ako správny pubertiak už čo-to preskákal, má za sebou nejaké skúsenosti, aj výsledky. Nahliadnime spoločne za kulisu POD...