Konferencia “CLLD – nepočutý odkaz“

25.06.2013 13:10

Národná sieť rozvoja vidieka v Maďarsku organizuje konferenciu “CLLD – nepočutý odkaz“, ktorá sa uskutoční 22. júla 2013 v Budapešti. Cieľom je stretnutie kľúčových aktérov rozvoja vidieka, ktorí sú v súčasnoti zahrnutí do programovacieho procesu (riadiacich orgánov, národných sietí, MAS), za účelom diskusie priadanej hodnoty prístupu CLLD a hlavných otázok týkajúcich sa programovania a implementácie CLLD.

Svoju účasť potvrdíte zaslaním prihlášky na HNRN - kontakt: Agnes Kiss – kissagnes@nakvi.hu a ENRD - kontakt: Edina Ocsko – edina.ocsko@enrd.eu, najneskôr do 4.júla 2013. Účasť na konferencii je bezplatná (vrátane občerstvenia a obedov). Účastníci si hradia náklady na ubytovanie a cestovné náklady.

 

Dokumenty na stiahnutie