Konferencia Europe4Business: Podpora firiem a podnikania zo strany Európskej únie

19.09.2014 09:35

Pozvánka s programom | Registrácia (zdarma)

Európska únia už dlhodobo podporuje podnikanie formou špecifických programov, služieb a informácií, ktoré sú dostupné pre podnikateľov v členských krajinách. Jedným z dôvodov, prečo tieto nástroje na Slovensku nie sú ešte plne využívané, je stále aj nedostatočná informovanosť. 

Preto Enterprise Europe Network organizuje v rámci Európskeho týždňa pre malé a stredné podniky (SME Week) konferenciu, ktorej cieľom je predstaviť podnikateľom možnosti, ktoré pre nich prináša v Európska únia v súčasnosti a čo pripravuje na programové obdobie 2014-2020, či už v oblasti podnikania, výskumu a inovácií, prístupu k financiám a medzinárodným trhom.

Konferencia sa uskutoční dňa 30.9.2014, utorok, 9:00-13:00

Veľká kongresová miestnosť Ministerstva hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava

Konferencia je určená najmä podnikateľom a vstup je bezplatný.

Registrovať sa môžete on-line najneskôr do 26.9.2014. Tu nájdete aj aktualizovaný program a ďalšie informácie.

Program:

Registrácia otvorená od 8:30. Po každom bloku bude nasledovať diskusia. Predpokladané ukončenie o 13:00

Otvorenie

 • Otvorenie konferencie
  Dušan CHRENEK, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
 • Enterprise Europe Network ako hlavný nástroj EÚ na podporu podnikania
  Štefan VRÁTNY, BIC Bratislava, koordinátor Enterprise Europe Network

Blok 1: Podpora podnikania

 • Európske štrukturálne a investičné fondy pre SR na podporu MSP pre obdobie 2014-2020
  (Bude potvrdené) Ministerstvo hospodárstva SR / Slovenská inovačná a energetická agentúra 
 • Zákon o MSP (Small Business Act) a jeho implementácia v SR
  Daniel PITOŇÁK, vedúci Oddelenia analýz podnikateľského prostredia, Slovak Business Agency
 • Podpora EÚ pre podnikateľov, portál Vaša Európa 
  Rastislav TKÁČ, riaditeľ RPIC Prešov, Enterprise Europe Network 

Blok 2: Výskum a inovácie

 • Podpora výskumu a inovácií v Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (S3)
  Róbert SZABÓ, generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
 • Program Horizont 2020 a Eurostars pre podnikateľov
  Patrik HELMICH, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Budovanie a služby Národného podnikateľského centra s podporou ŠF EÚ
  Ľubomír BILSKÝ, riaditeľ Sekcie podpory vedy, Centrum vedecko-technických informácií SR 

Prestávka na kávu

Blok 3: Prístup k financiám

 • JEREMIE a aktivity do budúcnosti na podporu rizikového a dlhového financovanie cez EIB
  Štefan ADAMEC, poradca štátneho tajomníka II., Ministerstvo financií SR
 • Prehľad dlhových a investičných nástrojov EÚ pre podnikateľov
  Ivan FILUS, BIC Bratislava, Enterprise Europe Network, Národný kontaktný bod pre Prístup k financiám

Blok 4: Prístup k trhom

 • Prezentácia podpory prístupu k trhom
  (Bude potvrdené) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Podnikateľské misie a partnerské podujatia
  Juraj PAĽA, riaditeľ Útvaru EÚ, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Enterprise Europe Network 
 • Databázy pre obchodnú a technologickú spoluprácu
  Juraj BARTAKOVICS, manažér medzinárodných aktivít, Slovak Business Agency, Enterprise Europe Network

Kontakt:

Ing. Ivan Filus, BIC Bratislava, Enterprise Europe Network
Tel: 02/5441 7515, E-mail: filus@bic.sk

Pozvánka s programom | Registrácia (zdarma)