Konferencia “Komunity ako súčasť udržateľného vidieckeho turizmu” vo Fínsku

26.06.2013 13:11

Konferencia “Komunity ako súčasť udržateľného vidieckeho turizmu – faktor úspechu alebo nevyhnutná záťaž?” sa uskutoční 10.-11. spetembra 2013 vo fínskom meste Kotka.

Konferencia je pripravená v úzkej spolupráci subjektov: COMCOT, Vidiecka sieť Fínska, Sieť Leader a Rozvojové združenie Sepra. Jej cieľom je poskytnúť najnovšie informácie a praktické skúsenosti z oblasti komunitne založeného turizmu.

Uzávierka registrácie je 18.augusta 2013.

Podrobnosti nájdte v dokumentoch na stiahnutie a na stránke konferencie https://www.seprat.net/seminar2013

 

Dokumenty na stiahnutie