Konferencia „Leader a CLLD“ (7. máj 2015, Agroinštitút Nitra)

20.04.2015 13:37

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na Konferenciu „Leader a CLLD“, ktorá sa uskutoční 7. mája 2015 na Agroinštitúte v Nitre. Konferencia bude zameraná na aktuálne informácie k PRV SR 2014 - 2020, najmä na systém jeho riadenia a vybrané opatrenia smerujúce k rozvoju vidieckych oblastí.

Účasť na konferencii je možná na základe vyplnenej a podpísanej záväznej prihlášky účastníka, potvrdenej organizátorom. Prihlášky zasielajte najneskôr do 4. mája 2015 elektronicky na email: skalicka@arvi.sk, prípadne poštou na: Agentúra pre rozvoj vidieka, Akademická 4, 949 01  Nitra.

Registrácia účastníkov konferencie začína o 08.00 hod. Zahájenie konferencie je naplánované na 9.00 hod.

Ďalšie informácie nájdete v priložených dokumentoch.

Dokumenty na stiahnutie