Konferencia Na energiu s rozumom: inšpirácie pre úspory energie na komunálnej úrovni

22.04.2016 12:43

Konferencia Na energiu s rozumom sa uskutoční 17. mája 2016 od 13:00 do 16:40 v Elektrárni Piešťany. Na podujatí predstavíme komplexné možnosti riešení a trendy v oblasti efektívneho využívania energie v budovách a na úrovni samospráv. Tiež finančne nenáročnejšie a ľahšie uskutočniteľnejšie opatrenia ilustrované úspešnými príkladmi z praxe.

Podujatie je určené pre zástupcov samospráv, správcov budov, riaditeľov škôl, učiteľov a všetkých záujemcov o uvedené témy.

Program:

-           Daniel Šlosár, Technická univerzita Košice: Obnoviteľné zdroje energie na Slovensku

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku predstavuje širokú paletu možností, ktorá umožňuje trvalo udržateľný rozvoj  spoločnosti.

-           Marek Tomeš, Západoslovenská energetika, a.s.: Solárne zdroje energie v domácnostiach a ich budúcnosť

Čo je v ponuke solárnych zdrojov dnes, ako sú efektívne a kam sa technológia uberá?

-           Zuzana Kierulfová, OZ ArTUR, Createrra s.r.o.: Pasívne domy z prírodných materiálov

Zavádzanie nových techník a detailov v realizáciách stavieb na Slovensku prináša vyššiu kvalitu a nižšie náklady.

-           Vlastimil Rieger, Nadace Partnerství: Vzdelávacie a poradenské centrum Otevřená zahrada

Unikátny pasívny dom so zelenou strechou a verejne prístupnou vzdelávacou záhradou, stavba roka 2013 v ČR.

Prestávka       

-           Jaroslav Klusák, mesto Litoměřice: Energetický manažment města Litoměřice

Litoměřice sa profilujú ako jeden z lídrov energeticky úspešného mesta a dosahujú významné energetické a finančné úspory.

-           Milan Orlovský, KOOR, s.r.o.: Energetický manažment miest a obcí

Praktické skúsenosti ESCO (Energy Service Company) spoločnosti pri realizácii, prevádzke opatrení realizovaných systémom EPC (Energy Performance Contracting ). Vízia rozvoja pre mestá a obce, „rozumné mestá“, legislatíva, verejné obstarávanie, financovanie.

-           Zdenka Štrokendlová, Mgr.Renáta Balogov, ZŠ Bukovčana I v Devínskej Novej Vsi:    Slnečná energia v službách základnej školy

Prevádzka fotovoltickej elektrárne na ZŠ I. Bukovčana 3 v Devínskej Novej Vsi pre úspory aj vzdelávanie.

-           Adrián Krajňák, OZ NOW:   One Fun Van

Pojazdná edukačná mikroelektráreň aj naživo.        

Na podujatie sa môžete prihlásiť do 13. mája 2016 vyplnením prihlášky na tomto linku: https://tinyurl.com/konferenciaenergia.

Adresa: Elektrárňa Piešťany, Staničná 51

Účasť na podujatí je bezplatná.

Kontakt:

Štefan Jančo, janco@ekopolis.sk, +421 48 47 01 094