Konferencia Na energiu s rozumom priniesla inšpirácie pre úspory energie na komunálnej úrovni.

30.05.2016 10:17

Na konferencii boli predstavené komplexné možnosti riešení a trendy v oblasti efektívneho využívania energie v budovách a na úrovni samospráv. Tiež finančne nenáročnejšie a ľahšie uskutočniteľnejšie opatrenia ilustrované úspešnými príkladmi z praxe. Účastníci sa mohli dozvedieť o súčasnosti i budúcnosti solárnej energie, stavbe pasívnych domov, vzdelávacom a poradenskom centre Otevřená zahrada, energetickom manažmente a naživo si prezrieť pojazdnú edukačnú mikroelektráreň.

Prezentácie z konferencie:

- Marek Tomeš, Západoslovenská energetika, a.s. - Solárne zdroje energie v domácnostiach a ich budúcnosť (https://bit.ly/1sBFMik)

Marek Tomeš zo Západoslovenskej energetiky odprezentoval na konferencii svoje vedomosti týkajúce sa solárnej energie a priblížil, čo je v ponuke solárnych zdrojov dnes, ako sú efektívne a kam sa technológia uberá. Solárne kolektory a fotovoltaické panely sa síce v našich mestách a dedinách začínajú postupne objavovať, ale stále sú skôr výnimkou. Dôvodmi sú okrem iného aj relatívne vyššie vstupné náklady, ktoré majú návratnosť 7 – 8 rokov v prípade kolektorov a 12 až 15 rokov v prípade fotovoltaiky. Práve kolektory sú momentálne na vrchole, technologicky sú veľmi jednoduché i nenáročné na údržbu a pritom ušetria až 70 percent nákladov na ohrev vody.

- Zuzana Kierulfová, OZ ArTUR, Createrra s.r.o. - Pasívne domy z prírodných materiálov (https://bit.ly/1TE2g9t)

Zavádzanie nových techník a detailov v realizáciách pasívnych stavieb z prírodných materiálov na Slovensku vďaka odborníkom prináša vyššiu kvalitu a nižšie náklady. Zuzana Kierulfová predstavila na konferencii prírodnú kupolu v Hrubom Šúri, prvú stavbu svojho druhu na svete. Jedinečná je tým, že realizátori ju postavili len zo slamených balov bez akejkoľvek inej podpornej konštrukcie. Stavba s vnútornou výškou v strede vyše 5 metrov je vybudovaná výlučne z prírodných alebo recyklovaných materiálov a čo je dôležité, z hľadiska spotreby energie je veľmi efektívna.

- Vlastimil Rieger, Nadace Partnerství - Vzdelávacie a poradenské centrum Otevřená zahrada (https://bit.ly/1sSw9wC)

Vlastimil Rieger predstavil unikátny pasívny dom so zelenou strechou a verejne prístupnou vzdelávacou záhradou. V budove priebežne monitorujú spotrebu energií, vody a výrobu tepla a elektrické energie. Vzdelávacie centrum v správe nadácie poskytuje kancelárske a konferenčné priestory, priľahlá záhrada slúži školám a verejnosti na atraktívne environmentálne vzdelávanie a hry. Táto výnimočná stavba získala Cenu ministra životného prostredia v súťaži Stavba roku 2013.

- Michal Černý, mesto Litoměřice - Energetický manažment města Litoměřice (https://bit.ly/1OQS2Ap)

Litoměřice sa profilujú ako jeden z lídrov energeticky úspešného mesta a dosahujú významné energetické a finančné úspory. Samospráva všestranne podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie obyvateľmi mesta a realizuje opatrenia na úspory energie. Ušetrené prostriedky prerozdeľuje v dobre nastavenom mestskom fonde, ktorého časť slúži na podporu ďalších úsporných opatrení. Koordináciu aktivít zabezpečuje energetický manažér, Litoměřice túto stálu funkciu zaviedlo v roku 2011.

- Milan Orlovský, KOOR, s.r.o. - Energetický manažment miest a obcí (https://bit.ly/20JbdlX)

Jednou z možností pre vyspelejšiu správu budov, najmä tých s celoročnou prevádzkou, je využitie komplexných energetických služieb v systéme EPC (Energy Performance Contracting), ktoré predstavuje ucelené riešenie a zmluvne zaručuje dosiahnutie úspor bez zaťaženia rozpočtov. Milan Orlovský predstavil praktické skúsenosti ESCO (Energy Service Company) spoločnosti pri realizácii a prevádzke opatrení realizovaných systémom EPC (Energy Performance Contracting).

- Zdenka Štrokendlová, Mgr. Renáta Balogová, ZŠ Bukovčana I v Devínskej Novej Vsi - Slnečná energia v službách základnej školy (https://bit.ly/1TE2c9E)

Zdenka Štrokendlová a Renáta Balogová odprezentovali projekt fotovoltickej elektrárne na streche základnej školy, ktorý vznikol vďaka podpore Nadačného fondu Živá energia, ktorý spravovala Nadácia Ekopolis. Na streche základnej školy I. Bukovčana 3 v Devínskej Novej Vsi je inštalovaná fotovoltická elektráreň s výkonom 6 kW. Od roku 2014 prináša škole úspory, ale tiež slúži ako skvelá vyučovacia pomôcka.

- Adrián Krajňák, OZ NOW - One Fun Van (https://bit.ly/1UhevuL)

One Fun Van predstavuje pojazdný interaktívny edukačný automobil, ktorý v sebe ukrýva laboratórium obnoviteľných zdrojov energie. Na streche dodávky je nainštalovaná malá OZE elektráreň, tvorená monokryštalickými fotovoltaickými fóliami s celkovým výkonom 360 W a odnímateľná malá horizontálna veterná turbína s maximálnym výkonom 500 W. Elektrina vyrobená pomocou OZE je ukladaná do záložných akumulátorov s kapacitou 200 Ah. Výroba a spotreba energie z OZE zdrojov je riadená autonómnym off-grid systémom a údaje sú prenášané na externý LCD monitor.

Fotogalériu z konferencie nájdete na stránke:

https://bit.ly/24aKSy9

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/1sBFMit