Konferencia NSRV SR

20.10.2014 11:01

Národná sieť rozvoja vidieka SR si Vás dovoľuje pozvať na dvojdňovú Konferenciu NSRV SR, ktorá sa bude konať 20. - 21. novembra 2014 v Nitre. Nosnou témou programu konferencie bude zhodnotenie PRV SR 2007 - 2013 a príprava programového obdobia 2014 - 2020. V dokumentoch na stiahnutie je k dispozícii pozvánka, program a prihláška.

Účasť na konferencii je možná na základe vyplnenej a podpísanej prihlášky účastníka, potvrdenej organizátorom. Prihlášky zasielajte najneskôr do 14. novembra 2014 elektronicky na email: skalicka@arvi.sk, prípadne poštou na: Agentúra pre rozvoj vidieka, Akademická 4, 949 01  Nitra.

Dokumenty na stiahnutie