KONFERENCIA Q - 2013 TECHNOLÓGIE OPRÁV A RIADENIE ÚDRŽBY CIEST - POZVÁNKA

10.09.2013 14:47

Žilinská univerzita usporiada v dňoch 12.-13.septembra 2013   v Žiline

15. medzinárodnú konferenciu  Q´- 2013 TECHNOLÓGIE OPRÁV A RIADENIE ÚDRŽBY CIEST.

Cieľom konferencie  je oboznámiť účastníkov s novými  metódami držby a správy pozemných komunikácií s využitím poznatkov  získaných z diagnostiky a výskumu.

Zameranie a ciele seminára boli formulované do troch nosných tém:

1. koncepcia riadenia opráv a údržby
2. technológie opráv a údržby
3. výskum, vývoj, kvalita vzdelávania v cestnom hospodárstve

Na 15. medzinárodnej konferencii sa budú prezentovať príspevky v okruhoch:

• diagnostika cestných komunikácií a rozhodovacie procesy
• technológie opráv, obnovy a údržby vozoviek
• kvalita, kontrola stavebných prác a technologických postupov
• údržba cestných, diaľničných a mestských komunikácií
• mechanizácia a strojné vybavenie
• nové skúšobné metódy v cestnom  staviteľstve a hospodárstve
• ekonomická efektívnosť technológií, opráv a údržby ciest
• nové poznatky z výskumu a vývoja
• inžinierske vzdelávanie.

Konferencia je určená  pracovníkom orgánov štátnej a verejnej správy pôsobiacich vo výstavbe a správe cestných komunikácií, samospráve, manažérom kvality; manažmentu stavebných a správcovských organizácií; pracovníkom výskumu a projekcie; pracovníkom inštitúcií, firiem, spoločností a škôl; doktorandom a študentom.

Programzáväzná prihláška základné údaje sú v prílohách.