Konferencia Venkov 2013, Hranice (ČR)

07.08.2013 11:39

1. – 3. 10. 2013 sa v obci Hranice uskutoční piaty ročník konferencie Venkov. Koná sa každoročne za účelom podpory udržateľného a sebestačného vidieka.

Konferencia je určená zástupcom verejného a neziskového sektora, subjektom podnikajúcim na vidieku a širokej verejnosti. Hlavným organizátorom je Spolek pro obnovu venkova ČR, hlavnými partnermi Národní síť Místních akčních skupin ČR, Olomoucký kraj a Ministerstvo zemědělství prostredníctvom aktivít Celostátní sítě pro venkov, ELARD.

Potrebné informácie nájdete na https://www.venkov2013.cz/