KONFERENCIA "ZDROJOVO EFEKTÍVNA EURÓPA: PRÍSPEVOK MIEST A REGIÓNOV" (2.-3. SEPTEMBER - VILNIUS, LT)

08.07.2013 10:50

2. a 3. septembra 2013 sa v litovskom hlavnom meste Vilnius uskutoční šiesta zo série siedmych konferencií zameraných na vyhodnocovanie plnenia stratégie Európa 2020. Konferencia s názvom „Zdrojovo efektívna Európa: príspevok miest a regiónov“, na ktorej sa organizačne podieľalo okrem Výboru regiónov aj litovské predsedníctvo EÚ, sa tematicky zameriava na politické výzvy pre regionálne a miestne samosprávy v súvislosti s efektívnym využívaním zdrojov a lokálnu dimenziu udržateľného rozvoja energetického sektora.

Konferencia je primárne určená pre zástupcov regionálnych a miestnych samospráv, európskych inštitúcií, finančného sektora, sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti. Účasť na podujatí je bezplatná.

Viac informácií o podujatí vrátane programu a prihlasovacieho formulára nájdete na webovej stránke Výboru regiónov.