Konferencia "Zjednodušovanie miestnej samosprávy v Európe: úrovne a dimenzie" (30.-31. október 2014 - Bologna, IT)

28.03.2014 13:03

Rada európskych obcí a regiónov (CEMR) a Observatory on Local Autonomy (OLA) pozývajú zástupcov miestnych samospráv na konferenciu pod názvom „Zjednodušovanie miestnej samosprávy v Európe: úrovne a dimenzie,“ ktorá sa uskutoční v dňoch 30. a 31. októbra 2014 v talianskom meste Bologna.

Konferencia sa zameriava na dopad hospodárskej a finančnej krízy na vnútorné fungovanie členských štátov Európskej únie a jej vplyv na prerozdeľovanie kompetencií a zdrojov medzi centrálne vlády na jednej strane a regionálne/miestne samosprávy na strane druhej.

Cieľom organizátorov je vytvoriť platformu pre relevantných zástupcov členských združení a miestnej a regionálnej samosprávy pre debatu o skúsenostiach, projektoch a dobrých príkladoch z praxe. Účastníci sa môžu do priebehu konferencie zapojiť či už formou prezentácií počas formálnych seminárov, alebo zapájaním sa do neformálnych diskusií.

Viac informácií o podujatí, jeho cieľoch a možnostiach účasti nájdete v priložených dokumentoch, ktoré sú k dispozícii v anglickom a francúzskom jazyku.

Zdroj: ZMOS