Konzultačné dni pre obce k téme „Realizácia verejného obstarávania pre verejné osvetlenie“.

23.07.2013 12:40

Po sérií zrealizovaných odborných seminárov k téme „Ako správne postupovať pri vykonávaní  verejného obstarávania pre verejné osvetlenie" sa SIEA rozhodla, že od 31. júla 2013 bude uskutočňovať k tejto téme pravidelné KONZULTAČNÉ DNI pre zástupcov obcí, ktoré sú prijímateľmi nenávratného finančného príspevku pre rekonštrukciu verejných osvetlení,  na pracovisku v Bratislave.  


Konzultačné dni na pracovisku v Bratislave, na adrese Bajkalská 27,  sa budú konať od 31.7.2013, každú stredu v čase od 9,00h do 14,00 h.


Vzhľadom na predpokladaný zvýšený záujem o konzultácie SIEA odporúča, aby si zástupcovia obcí ich presný termín dohodli vopred prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu robert.horvath@siea.gov.sk alebomiroslav.chudada@siea.gov.sk.


Na pracoviskách SIEA v Trenčíne a v Košiciach konzultácie prebiehajú iba na základe dohodnutých termínov:

  • TRENČÍN - e-mailom na adrese helena.kollarova@siea.gov.sk
  • KOŠICE   - e-mailom na adrese drahoslava.belova@siea.gov.sk


KONZULTAČNÉ DNI sa netýkajú dohodnutých termínov pre predbežnú kontrolu (ex-ante) dokumentácie verejného obstarávania pred zverejnením. 
Uvedenú dokumentáciu je možné naďalej zasielať aj  poštou na adresu:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava


Akékoľvek informácie k realizácii verejných obstarávaní pre verejné osvetlenie poskytnuté z iných zdrojov ako od zamestnancov SIEA,  si môžu prijímatelia overiť na vyššie uvedených emailových adresách alebo prostredníctvom vyplnenia formuláru na našej stránke v časti VAŠE PODNETY.