Kraj opraví cesty I. triedy: Tieto úseky sa dočkajú rekonštrukcie...

23.10.2013 14:00

Opravovať budú päť vybraných havarijných úsekov ciest I. triedy v Nitrianskom samosprávnom kraji v dĺžke okolo 26 kilometrov. Oprava piatich vybraných havarijných úsekov ciest I. triedy v Nitrianskom samosprávnom kraji v dĺžke okolo 26 kilometrov (km) bude stáť spolu 1,76 mil. eur bez DPH.

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. vybrala za zhotoviteľov stavebných prác firmy Cesty Nitra, a.s., Strabag s.r.o. a Eurovia SK, a.s. cez rokovacie konanie bez zverejnenia. Predpokladaná cena prác rozdelených podľa počtu opravovaných úsekov ciest bola takmer 1,65 mil. eur bez dane. Vyplýva to z informácií vo Vestníku verejného obstarávania.

Tieto úseky sa dočkajú rekonštrukcie

Na všetkých päť častí obstarávania prijali nitrianski regionálni cestári po tri ponuky. Spoločnosť Cesty Nitra opraví tri úseky cesty I/75 Tekovské Lužany – Hontianska Vrbica v dĺžke 12,4 km za 587,1 tis. eur, v Šali v dĺžke štyristo metrov za 156,54 tis. eur a Čaka – Hora v dĺžke 950 metrov za 85,55 tis. eur. Strabag obnoví cestu I/66 križovatka I/75 – Horné Semerovce v dĺžke dva km za 329,23 tis. eur a Eurovia SK cestu I/64 Preseľany – Jelšovce v dĺžke 10,2 km za 602,86 tis. eur bez dane.

Zlúčili sa do jednej

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. je od začiatku tohto roka nástupcom štyroch zlúčených rovnomenných firiem so sídlom v Leviciach, Komárne, Nových Zámkoch a Topoľčanoch. Jediným akcionárom Regionálnej správy a údržby ciest Nitra je Nitriansky samosprávny kraj. Zrušené firmy sa pôvodne v novembri 2005 transformovali z rozpočtových organizácií na akciové spoločnosti. Novovytvorená spoločnosť má základné imanie 170 tis. eur a päť stredísk v Nitre, Leviciach, Komárne, Nových Zámkoch a Topoľčanoch. Zabezpečuje prevádzku, zjazdnosť, opravy a údržbu ciest II. a III. triedy vrátane mostov vo vlastníctve Nitrianskeho kraja. Vykonáva tiež údržbu ciest I. triedy na základe požiadaviek Slovenskej správy ciest podľa mandátnej zmluvy.

Zdroj: Webnoviny.sk