Kremnická výzva

16.06.2020 23:07

Účastníci Otvoreného fóra REGIÓNY 2030, ktoré sa konalo 12. júna 2020 v Kremnici, navrhujú všetkým relevantným sociálno-ekonomickým partnerom a ich reprezentavnym organizáciám pôsobiacich na národnej úrovni začať spoločný sociálny dialóg s cieľom prípravy jedného spoločného Memoranda medzi Vládou SR, reprezentavnymi organizáciami územnej samosprávy a ďalšími relevantnými sociálno-ekonomickými partnermi ku skutočnému naplneniu ustanovení Európskeho kódexu správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a invesčných fondov s rešpektovaním princípov otvoreného vládnutia.

 

Informácie boli zverejnené na stránke: https://regiony2030.sk/wp-content/uploads/2020/06/Kremnick%C3%A1-v%C3%BDzva-final.pdf