Kvalita vzdelávania - Nadácia Tatrabanky

02.09.2016 09:57

Cieľom Grantového programu Kvalita vzdelávania je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy.

banner_Kvalita_vzdelavania

Hlavné kritérium, ktoré musia projekty spĺňať:

  • INOVATÍVNOSŤ – podporíme iba projekty, ktoré prinášajú do vyučovania nové poznatky, metódy a prístupy.

Ďalšie kritériá – projekty musia okrem hlavného kritéria spĺňať aspoň jedno z nasledujúcich kritérií:

  • MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA – aktivity zamerané na využívanie moderných poznatkov zo zahraničia v procese vyučovania.
  • PREPOJENIE NA PRAX – aktivity zamerané na prepájanie teórie s praxou a zlepšenie pripravenosti študentov na prax.
  • UDRŽATEĽNOSŤ ZMIEN – výstupy z projektov budú vo vyučovacom procese dlhodobo udržateľné.
ikona-uzavierkaUzávierka predkladania žiadostí
20. októbra 2016 do 24.00 (štvrtok)
ikona-vyskaSuma určená na prerozdelenie
40 000 €
ikona-podporaMaximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €

 

Informácie ku grantovému programu:
Kritériá programu
Tlačová správa

Viac informácií, kritériá a elektronický formulár na podanie grantu nájdete na: https://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/kvalita-vzdelavania/ 

Bližšie informácie o všetkých našich grantoch a programoch nájdete na: www.nadaciatatrabanky.sk 

Kontakt: Zuzana Böhmerová, manager nadácie a sponzoringu, zuzana_bohmerova@tatrabanka.sk, 02/5919 1450 

Zuzana Povodová, hovorkyňa, zuzana_povodova@tatrabanka.sk, 02/ 5919 1557

Projekty je možné predkladať LEN elektronicky prostredníctvom online formuláru.