Legislatívna pomôcka k poplatku za miestny rozvoj

28.07.2016 12:17

Legislatívna pomôcka k poplatku za miestny rozvoj:

Od 1. novembra 2016 nadobudnú účinnosť ustanovenia zákona o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 447/2015 Z. z.), ktorým sa umožňuje mestám a obciam viac regulovať negatívne vplyvy investičných aktivít na svojom území. Poplatok môže obec ustanoviť s účinnosťou najskôr od 1.1.2017, nakoľko podľa § 7 ods. 4 zákona môže obec ustanoviť sadzbu vždy k 1. januáru kalendárneho roka (1.1.2017, 1.1.2018, atď.).

K tejto téme je spracované zhrnutie základných ustanovení vo forme legislatívnej pomôcky, ktorá detailne pojednáva o možnosti zavedenia poplatku a jeho úprave formou všeobecne záväzného nariadenia.  

Viac informácií nájdete na stránke:

https://bit.ly/2ap9tyo