Lidožúr odštartuje letnú sezónu

20.06.2013 13:34

LIDO - ostrov pre ľudí je projektom občianskeho združenia PRO CIVITATE, ktorý je zameraný na revitalizácia územia ostrova LIDO nachádzajúceho sa v intraviláne obce Piešťany. V rámci programu Pohoda za mestom, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom programu – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, získali podporu 4 000 eur. 22. júna 2013 sa uskutoční podujatie Lidožúr, ktoré je určené pre rodiny s deťmi a aj milovníkov dobrej hudby.

Cieľom projektu LIDO - ostrov pre ľudí je prilákať ľudí do prírody, aby aktívne relaxovali. Podpora 4 000 eur bola použitá na ošetrenie drevín, vytvorenie priestoru pre aktívny i pasívny oddych pre obyvateľov mesta. Súčasťou projektu sú taktiež rôzne kultúrne a spoločenské podujatiami a vytvorenie priestoru pre galériu umenia v prírode. 
V uplynulých týždňoch sa na Lide uskutočnilo niekoľko brigád, ktoré skrášlili obľúbené miesto oddychu mnohých Piešťancov. Ich iniciátorom bolo občianske združenia Pro Civitate v spolupráci s iniciatívou Chyť sa roboty a OZ Kvas. Pomocnú ruku pridali taktiež pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku. Podujatie Lidožúr, ktoré sa uskutoční 22. júna, má byť odmenou pre všetkých dobrovoľníkov, ktorí Lido vylepšovali, ale chce na tieto pozitívne aktivity upozorniť aj širokú verejnosť.


Program podujatia odštartuje v sobotu 22. júna o 10. hodine maľovaním street artu  pri Dome umenia, ktorý vytvorí Peter Trmos z Martina. V rovnakom čase sa na cípe Lida uskutoční workshop pre rodiny s deťmi, ktorý pripravuje Centrum voľného času Ahoj. Pre návštevníkov sú pripravené tvorivé dielne, landart, modelovanie z hliny, loptové hry, bedminton, petang a aj streľba z luku.


Večerný program začína už o 18. hodine akrobatickým vystúpením Pro Street Teamu. Ďalej vystúpi kapela Problem z Martina a tiež víťaz RadioHead awards 2012 v kategórii objav roka, skupina Zlokot. Po nej sa krátkym programom predstaví  tanečná skupina Heroes. Headlinerom je bratislavská dvojica Longital, po ktorej nasleduje DJská dvojica 

Cosmic brothers z Trenčína (DJ Rafo, Pure). Súčasťou Lidožúru je ohňová šou a púšťanie lampiónov šťastia po vode. V rámci afterparty bude účastníkov baviť DJ Červo. 
Okrem príprav na Lidožúr, momentálne dobrovoľníci pracujú na výrobe lavičiek, ktoré po akcii zostanú na Lide. Po Lidožúre pribudnú na pláž i lehátka. 

Informácie o projekte: 
OZ Pro Civitate - Ing. Tomáš Hudcovič, hudcovic@pnky.sk, 0910 960 610O programe Pohoda za mestom:

Program Pohoda za mestom poskytol už tretí rok príležitosť upraviť a skrášliť oddychové zákutia v mestách, ktoré tak budú slúžiť ľuďom z okolia. Cieľom programu, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom programu – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, je podpora komunitného života na obnovených, upravených a oživených rekreačných priestoroch a ich častí v zázemí väčších miest nad 25 000 obyvateľov. Šesť najlepších projektov získalo podporu v celkovej výške 30 000 eur. 
Program podporuje spoločné plánovanie, komunitné akcie a úpravy verejných priestranstiev, ktoré slúžia na každodennú rekreáciu, oddych či športovanie obyvateľov a návštevníkov miest, napr. parky a lesoparky, zvyšky prírodných lokalít, nábrežia, okolie jazier a priehrad, prímestské a rekreačné lesy a podobne. Cieľom je ponúknuť bezpečné, zdravé a príjemné miesta na trávenie voľného času a šport pre rôzne skupiny užívateľov, vytvárať priestor pre ich stretnutia a sociálne kontakty, pozitívne vplývať na kvalitu urbanizovaného prostredia tak, aby zároveň nebola znížená prírodná hodnota rekreačného zázemia mesta.

Ďalšie podporené projekty:

1. Oddychová zóna pri prameni Medokýš
Mesto Martin získalo 5 600 eur na vytvorenie priestoru pri prameni a potoku v lokalite Jahodníckych hájov, ktorá je nástupným bodom do Múzea slovenskej dediny. V širokom partnerstve s MVO a občanmi bude priestor vyčistený od odpadu, osadená drevená lávka cez potok, drevené móla, ohnisko so sedením, lavičky okolo stromov a stojan na bicykle.

2. Spoločne za nový Šiklóš
Na obnovu vyhliadkového a pamätného miesta Šiklóš, ktoré má zaujímavú históriu, dostalo mesto Levice 3 700 eur. Priestor bude vyčistený, budú doplnené lavičky, informačné tabule a smerovníky.

3. Doplnenie mobiliáru a revitalizácia kalového poľa na Hideparku
TRIPTYCH o.z. plánuje vďaka grantu vo výške 5 750 eur pokračovať v zatraktívnení bývalej skládky odpadu pri rieke Nitra, ktorú menia mladí ľudia na multifunkčný park. Tento rok chcú opraviť cestu, popri ceste vysadiť stromy a spraviť tak náučný chodník pre deti, doplniť mobiliár, premeniť kalové pole na permakultúrnu záhradku, a začať taktiež s chovom včiel.

4. Košičania na Jakubovej ceste
Live Aid International, n.o. využije podporu vo výške 5 200 eur na vyčistenie a úpravu koridoru cesty od Košíc po Gelnicu (časť Thurzov), ktorá je  využívaná korčuliarmi, cyklistami a rodinami. Cieľom je spestrenie cesty atrakciami, ako napr. osadenie lavičiek  pre korčuliarov, stojanov na bicykle, vytvorenie labyrintu a hlavolamov nie len pre deti, či výstavba prístrešku s priestorom na opekanie a grilovanie.

5. Oddychové miesta na relaxačno-náučnom historickom chodníku nad Banskou Bystricou
Na vytvorenie nového turistického a spoločensko-oddychového priestoru - historického chodníka "Malachov - Hrádok - Horné Pršany" získalo občianske združenie Malachovská dolina grant vo výške 5 750 eur. Finančné prostriedky použijú na osadenie náučných tabúľ, turistických smerovníkov, vytvorenie maľovanej mapy a oddychového sedenia s ohniskom.

Upravené časti oddychových zón by mali začať slúžiť verejnosti najneskôr na konci októbra 2013.

Viac informácií: Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis, 
048 / 414 54 78, 0949 266 151, paulikova@ekopolis.sk.