LITVA - ako líder EÚ pre rok 2013

04.07.2013 12:14
Dôveryhodnosť, rast a otvorenosť sú priority Litvy pri prevzatí šesťmesačného predsedníctva EÚ od 1. júla. Pokrok v každej z týchto oblastí bude jednoduchší vďaka dohode lídrov krajín EÚ na rozpočte na roky 2014 až 2020.
Litva prehlásila, že počas nasledujúcich 6 mesiacov bude rozhodovací proces viesť ako „čestný sprostredkovateľ“. Mnohé z týchto rozhodnutí budú mať za cieľ pomôcť Európe dostať sa zo súčasnej hospodárskej krízy.
Úlohou predsedníckej krajiny je predovšetkým organizovať prácu Rady v jej jednotlivých konfiguráciách a reprezentovať Úniu navonok. Poradie predsedníctiev bolo naposledy určené Rozhodnutím Rady z 1. januára 2007. Podľa neho by Slovensko malo prebrať túto funkciu v druhej polovici roku 2016.  Litvu čaká viac ako 300 legislatívnych návrhov, ktorých väčšina je spojená s rozpočtom únie na obdobie spomínaných rokov.
Litovská prezidentka Dalia Grybauskaité bude jeho výraznou postavou, podľa ktorej  bude však ťažké nanovo nakopnúť európsku ekonomiku s menším rozpočtom. Ako sama tvrdí:

„Okolo 80% rozpočtu EÚ ide na tradičné politiky a  zvyšných 20 % sa snažíme popresúvať medzi našimi  prioritami. Ide však o veľmi malé sumy. Ak budeme primárne financovať boj proti nezamestnanosti mladých, pôjde to na úkor dopravy a energetických spojov, ktoré sú veľmi dôležité.“

Energetická bezpečnosť bude popri riešení nezamestnanosti pre Vilnius kľúčovou prioritou. Téma bude aj  v centre pozornosti berlínskej konferencie na vysokej úrovni 3.júla.
Litovské predsedníctvo má za úlohu predstaviť správu o rovnakých trhových podmienkach pre vnútorných a vonkajších dodávateľov energie, pracovať na jadrovej bezpečnosti v susedstve EÚ a širšie reflektovať ako by sa dala lepšie koordinovať vonkajšia dimenzia európskej energetickej politiky.
Krajina sa bude usilovať o dokončenie vnútorného trhu s energiou, ako spôsob zabezpečenia dodávok energií, posilniť konkurencieschopnosť a  zabezpečiť dostupné ceny pre spotrebiteľov.

Zdroje: www.eurAktiv.sk, www.europa.eu