Mapa vzorových úspešne realizovaných projektov OP Životné prostredie

21.10.2013 15:27

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie s cieľom zvýšenia transparentnosti čerpania finančných prostriedkov doplnilo dňa 21. októbra 2013 ďalšie príklady úspešne realizovaných projektov v rámci  „Mapy vzorových úspešne realizovaných projektov podporených v rámci PO 2007 – 2013 z Operačného programu Životné prostredie“.

Mapu môžete nájsť tu.