Materiály týkajúce sa pozemkových úprav

04.12.2013 13:29

MPRV SR dáva do pozornosti materiály týkajúce sa pozemkových úprav, ktoré sa vykonávajú aj cez opatrenie 1.3 INFRAŠTRUKTÚRA TÝKAJÚCA SA ROZVOJA A ADAPTÁCIE POĽNOHOSPODÁRSTVA A LESNÉHO HOSPODÁRSTVA z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.

Nájdete ich nižšie v dokumentoch na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie