Materiály z augustových seminárov k programu Európa pre občanov

19.08.2016 11:19

Prezentáciu (https://bit.ly/2bBQnDN), fotografie a ďalšie materiály, ktoré Vám poslúžia pri písaní projektov do programu Európa pre občanov (uzávierka 1. september 2016, 12:00 h.) nájdete na stránke:

https://bit.ly/2bfbIEo

 

Ďalšie užitočné materiály:

- Programová príručka (https://bit.ly/1XZ95tb)

- viacročné programové priority na obdobie rokov 2016 – 2020 (https://bit.ly/1PioukN)

- web stránka agentúry EACEA (https://bit.ly/1pxX5un)

- https://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects - popisy úspešných projektov na inšpiráciu

 

V prípade konzultácií sa môžete obrátiť aj na Európsky kontaktný bod Slovensko. Kontakty sú uvedené na stránke:

- https://bit.ly/2b8iutG