Materiály z júnového seminára v Komárne (Európa pre občanov).

14.06.2016 10:25

Dňa 14.6.2016 sa v Europe Direct centre v Komárne uskutočnil seminár k programu Európa pre občanov/Europe for Citizens.

Dokumenty zo seminára:

- Prezentácia (https://bit.ly/1YwhF14)

- Nová programová príručka obohatená o priority pre roky 2016 -2020 a často kladené otázky (https://bit.ly/1XZ95tb)

Pre prípadných ďalších záujemcov o semináre Európskeho kontaktného bodu sú k dispozícii tieto termíny a miesta seminárov:

- 23.6.2016 - Bratislava, budova NOC,

- 29.6.2016 - Trenčín, kancelária Europe Direct v Trenčíne.

Pozvánku ako i podmienky účasti nájdete v pozvánke (https://bit.ly/1V0wZx7) a nájdete ich i na Facebooku (https://bit.ly/1Qbb2jd).

V auguste sú plánované semináre v mestách Dolný Kubín (2.8.), Poprad (4.8.), Banská Štiavnica (10.8.) a Košice (16.8.).

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/21qgCyF