Materiály zo školení: "Európsky rok rozvoja 2015 - nová téma pre Vaše projekty,"

30.10.2014 13:45
V mesiaci október Európsky kontaktný bod (EKB), spolu so Slovenským centrom pre komunikáciu a rozvoj (SCKR) a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) zorganizovali sériu celodenných školení na tému budúcoročného Európskeho roku rozvoja 2015 (ERR 2015).

Školenia s názvom Európsky rok rozvoja-nová téma pre Vaše projekty" sa uskutočnili v Košiciach, Žiline a Banskej Bystrici."

Materiály a fotografie z jednotlivých školení:

Materiály a fotografie z Banskobystrického školenia "Európsky rok rozvoja- nová téma pre Vaše projekty," 23.10.2014  / 23. október 2014