Medzinárodná konferencia o boji proti diváckemu násiliu /20. - 21. november 2013/

14.11.2013 13:29
Katedra policajných vied Akadémie Policajného zboru v Bratislave organizuje v dňoch 20. – 21.novembra 2013 medzinárodnú vedeckú konferenciu k problematike diváckeho násilia, ktorá sa bude konať v priestoroch Akadémie PZ na Sklabinskej ulici č. 1.  Záštitu nad podujatím prevzal podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák.

 

Vedeckú konferenciu s názvom „Spoločenský boj proti diváckemu násiliu“ pripravujeme

na základe spoločensky aktuálnej potreby stupňujúceho sa diváckeho násilia a narúšania

hromadného verejného poriadku v spoločnosti, pri organizovaní rôznych podujatí

športového charakteru a iných akcií.

Ciele medzinárodného stretnutia:

  • prehodnotiť súčasné divácke násilie a zastaviť nárast jeho prvkov v spoločnosti;
  • aplikovať do praktickej roviny činnosti výkonu zodpovedných inštitúcií  k eliminácii

násilia, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie v akejkoľvek forme;

  • vytvoriť podmienky pre medzinárodnú spoluprácu v danej problematike na úrovni EU v 

legislatívnej oblasti  a v eliminácii násilia s medzinárodným prvkom.

MV SR