Medzinárodná konferencia o spolupráci samospráv

24.04.2015 12:27

V pondelok 27. apríla 2015 v bratislavskom Hoteli SET sa bude konať pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka medzinárodná konferencia. Zástupcovia združení miestnych samospráv zo siedmich krajín budú rokovať   o možnostiach spolupráce medzi miestnymi samosprávami z Vyšehradskej skupiny a krajinami Východného partnerstva v rámci projektu Nové výzvy pre miestne samosprávy – úloha strešných organizácií v rozvojovej spolupráci. Projekt podporil Medzinárodný vyšehradský fond.

Cieľom stretnutia je položiť základný kameň dlhodobej  rozvojovej spolupráce  zástupcov samosprávnych združení zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Moldavska a Gruzínska. Na rokovaní sa  zúčastnia aj zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Medzinárodného vyšehradského fondu, Platformy mimovládnych rozvojových organizácií a Rozvojového programu OSN.

Funkčná samospráva  je jedným zo základných  pilierov demokracie. Je to podieľanie sa občanov na správe vecí verejných, ktoré sa ich bezprostredne týkajú.  Zámerom stretnutia je  zosumarizovať príbeh samosprávy v krajinách Vyšehradskej skupiny, ktorá si postupne budovala svoju pozíciu v štruktúre verejnej správy od začiatku 90-tých rokov, poukázať na pozitívne, ale aj negatívne skúseností z decentralizačných a transformačných procesov, najmä fiškálnej decentralizácie a presunu kompetencií zo štátu na mestá a obce,  bližšie k občanom.  Stretnutie umožní zástupcom z jednotlivých združení identifikovať oblasti spoločného záujmu a možnosti inštitucionalizovania spolupráce dovnútra aj navonok.

Zástupcovia zahraničných združení sa zúčastnia aj na rokovaní 26. snemu Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré sa uskutoční v utorok 28. a 29. apríla 2015 v priestoroch Výstaviska Incheba. ZMOS vznikol pred  25. rokmi, súčasne so  vznikom samosprávy na Slovensku.

Zdroj: ZMOS