Medzinárodný vyšehradský fond – Malé granty

08.11.2015 12:37

Medzinárodný vyšehradský fond podporuje projekty zamerané na kultúrnu, vedeckú a výskumnú spoluprácu, výmenné pobyty medzi mladými, vzdelávanie, cezhraničnú spoluprácu a podporu cestovného ruchu.

Oprávnený žiadateľ: mimovládne organizácie, neziskové organizácie, obce, školy a iné verejné inštitúcie.

Podporované aktivity:

  • kultúrna spolupráca,
  • vedecké výmeny a výskum,
  • školstvo,
  • výmeny mládeže,
  • cezhraničná spolupráca
  • propagácia cestovného ruchu.

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 6 000 EUR
Rozpočet na rok 2015: 640 000 EUR
Uzávierka prijímania žiadosti: 1. 12. 2015