MESTÁ A OBCE A FONDY EÚ 2014 -2020

06.06.2017 10:13

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vydal publikáciu pod názvom: MESTÁ A OBCE A FONDY EÚ 2014 -2020. Cieľom informačnej publikácie je poskytnúť mestám a obciam stručné a prehľadné informácie o možnostiach finančnej podpory z jednotlivých operačných programov financovaných z Európskej únie, európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v programovom období 2014 - 2020.

Dokument na stiahnutie:

- MESTÁ A OBCE A FONDY EÚ 2014 -2020 (https://bit.ly/2rrSH9m)

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2rIASUb