Metodický pokyn pre zapracovanie Dodatku č. 3 do stratégie CLLD

14.10.2016 10:32

Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bol zverejnený Metodický pokyn pre zapracovanie Dodatku č. 3 do stratégie CLLD.

Dokument na stiahnutie:

- Metodický pokyn pre zapracovanie Dodatku č. 3 do stratégie CLLD (https://bit.ly/2e6aMRC)

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2dbaXhM