Miliarda eur na podporu zamestnanosti mladých

05.02.2015 10:42

Každý piaty mladý človek do 25 rokov je v rámci Európskej únie bez práce, na Slovensku je to skoro každý tretí mladý človek (približne 60 000 osôb). Naši mladí ľudia však potrebujú prácu a potrebujú ju teraz. Európska komisia prichádza začiatkom februára 2015 s návrhom, že už tento rok uvoľní 1 miliardu eur z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v EÚ.

nezamestnanosť

V dôsledku tohto návrhu sa suma predbežného financovania, ktorú členské štáty získajú na podporu zamestnanosti mladých ľudí, zvýši až na 30-násobok a rýchlejšie sa dostane až k 650 000 mladým ľuďom (namiesto 22 000), ktorým pomôže zamestnať sa.

Je to dobrá správa aj pre Slovensko, ktoré patrí medzi 8 krajín EÚ, ktoré majú v oblasti nezamestnanosti mladých najväčšie problémy. Prostriedky poputujú predovšetkým na projekty, ktoré budú mladým ľuďom garantovať, že do 4 mesiacoch po tom, ako stratia prácu alebo ukončia štúdium, dostanú jednu z troch možností: 1) ponuku práce, 2) ponuku odbornej stáže alebo3) možnosť ďalšieho vzdelávania. 

Tento návrh Európskej komisie bude teraz predmetom diskusie v Európskom parlamente a Rade, ktoré ho musia prijať, aby mohol nadobudnúť účinnosť.

Súvislosti

Hlavnou prioritou Európskej komisie je posilniť konkurencieschopnosť Európy, stimulovať investície a vytvoriť pracovné miesta. Investičný plán v hodnote 315 miliárd eur môže vytvoriť milióny nových pracovných miest – v neposlednom rade aj pre mladých ľudí. Pre mladých ľudí je však často veľmi ťažké úspešne sa presadiť na trhu práce aj vtedy, keď sú vytvorené nové pracovné miesta. To je dôvod, prečo sa iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí zameriava najmä na to, aby mladých ľudí dostala späť do zamestnania alebo odbornej prípravy.

Zdroj: ec.europa.eu