Minister J. Počiatek otvoril výstavbu obchvatu Bánoviec, zaplatia ju eurofondy

06.03.2014 13:18

Dnes sa oficiálne začala výstavba rýchlostnej cesty R2 v úseku Ruskovce – Pravotice, ktorá už o dva roky odľahčí preťaženú dopravu v regióne hornej Nitry. Základný kameň takmer desaťkilometrového úseku novej cesty slávnostne poklopal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek.

„Začíname stavať prvý z úsekov rýchlostnej cesty R2 medzi Prievidzou a Trenčínom. Do dvoch rokov chceme rozostavať ďalšie dva úseky a to Mníchova Lehota – Ruskovce a Križovatka D1 – Mníchova Lehota, čo regiónu hornej Nitry prinesie rýchle a bezpečné prepojenie s krajským mestom a tiež s diaľnicou D1,“ povedal minister dopravy Ján Počiatek.
Tento projekt bude spolufinancovaný z eurofondov v rámci Operačného programu Doprava. Celkový príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vrátane povinného štátneho spolufinancovania predstavuje 100 173 821 eur. Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podpísal minister dopravy J. Počiatek v októbri minulého roku.
Technický popis projektu:
Úsek rýchlostnej cesty R2 Ruskovce – Pravotice má začiatok situovaný pred Bánovcami nad Bebravou s dočasným napojením na cestu I/50, ďalej sa trasa odkláňa južne od obcí Dolné a Horné Ozorovce a mesta Bánovce nad Bebravou. Rýchlostná cesta R2 bude napojená na konci úseku na cestu I/50 dočasným zjazdom/výjazdom.

Dĺžka úseku: 9 560 m
Kategória rýchlostnej cesty: R 24,5/120
Počet objektov stavby: 100
Počet mostných objektov: 13
Dĺžka mostných objektov: 854 m
Počet križovatiek: 1 (mimoúrovňová križovatka Bánovce – západ)

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk