Ministerstvo financií pripravilo komfortný prístup k daňovým formulárom

05.11.2014 13:52

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pripravilo pre mestá a obce pohodlný  prístup k daňovým formulárom pre miestne dane.

Vytvorilo špeciálny banner,   z ktorého je možné jednoducho a rýchlo sa  preklikať na všetky daňové formuláre:

https://www.slovensko.sk/sk/dokumenty-a-tlaciva/_1/A/5fa66f1e-eac7-4d02-a064-b969bd49b4fb

Na ústrednom portáli verejných služieb sú zverejňované všetky formuláre a ďalšie dokumenty súvisiace s daňovými povinnosťami. Vytvorený banner umožní  občanom, ale i firmám  pohodlne  získať potrebný formulár, preto odporúčame všetkým samosprávam informovať o ňom a zverejniť link naň i na viditeľnom mieste  na svojich webových stránkach.

 „Očakávame, že mestá a obce ju využijú, čím sa odbremenia od sledovania aktualizácií formulárov. Okrem toho, občania a daňovníci si budú môcť pohodlne doma, alebo vo firme vyplniť tlačivá, ktoré potom zanesú, alebo pošlú správcovi dane, teda na príslušný mestský alebo obecný úrad, “  odporúča  službu samosprávam  výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány.

Zjednotenie a zjednodušenie daňového priznania k miestnym daniam navrhlo  Ministerstvo financií SR. Od budúceho roka budú tlačivá rovnaké tak pre fyzické ako aj pre právnické osoby, čím sa výrazne zredukuje počet strán v priznaní. K tomuto priznaniu bude daňovník prikladať samostatne len prílohy prislúchajúce ku konkrétnemu predmetu dane, teda napríklad k dani zo stavieb, dani z pozemkov, dani za psa a iné.  Cieľom zmien je, aby sa doterajší vzor priznania zjednotil do jedného tlačiva, čím sa celé priznanie zjednoduší a sprehľadní. Okrem zníženia administratívnej záťaže daňovníkov sa návrhom zároveň predpokladá zníženie finančných nákladov obcí na tlač priznaní.

Zdroj: ZMOS