Ministerstvo hospodárstva SR aktualizovalo indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2016 (OPVaI).

10.08.2016 12:31

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI) oznamuje, že dňa 3. augusta 2016 zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2016, verzia 2 (https://bit.ly/2b7i4XI), spolu s informáciou o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách, ktoré nájdete na stránke:

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/

Súbor na stiahnutie:

harmonogram-vyziev-op-vai-na-rok-2016_mh-sr_v2.pdf (252232)