Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc

05.05.2021 16:07

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc ( kód výzvy OPII-MH/DP/2021/9.5-31 )

 

Dátum vyhlásenia: 28.4.2021

Alokácia: 30 mil. EUR

Oprávnení žiadatelia: mikro, malé a stredné podniky, veľké podniky

Cieľom výzvy je poskytnúť synergickú podporu podnikom, ktoré sú prijímateľmi regionálnej investičnej pomoci poskytovanej zo štátneho rozpočtu SR na podporu realizácie investičných zámerov podľa zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Informačný seminár k výzve: 13.5.2021 od 10:00 prostredníctvom aplikácie ZOOM

Zaregistrovať sa môžete do 12. mája do 12:00 prostredníctvom registračného formulára. Pred podujatím Vám bude zaslaný link na prihlásenie sa prostredníctvom aplikácie ZOOM.