Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2017 (OPVaI).

16.11.2016 11:19

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2017, spolu s informáciou o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách, ktoré nájdete na stránke:

https://bit.ly/2fEyrth

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2ffBmrs