Ministerstvo pôdohospodárstva podporí mladých farmárov dodatočnými 18 miliónmi eur

12.12.2016 09:19

- Zvýšenie podpory mladých farmárov zo 600 na takmer 1 000.

- Navýšenie objemu financií v opatrení o 60 % na celkových 48 miliónov eur.

- Priemerný vek poľnohospodárov na Slovensku dosahuje už takmer 50 rokov.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podporí o takmer 400 mladých farmárov viac. Opatrenie pre mladých farmárov navýši o 60 %. Celkový objem financií výzvy tak stúpne na 48 miliónov eur.

Poľnohospodárstvo na Slovensku starne. Priemerný vek poľnohospodára bol v roku 1990 na Slovensku 40 rokov. Dnes je to už takmer 50 rokov. Aby si Slovensko sektor udržalo, štát musí hľadať spôsoby ako podporiť mladých ľudí, ktorí si k poľnohospodárstvu nachádzajú vzťah,“ povedala na Valnom zhromaždení Združenia mladých farmárov na Slovensku Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Alokácia, ktorú predchádzajúce vedenie rezortu určilo v roku 2015 počítala s maximálnymi finančnými prostriedkami 30 miliónov eur. Aktuálne navýšenie o 18 miliónov eur znamená, že z nej bude možné podporiť o takmer 400 mladých farmárov viac. Pričom opatrenie stanovuje podporu pre mladého farmára vo výške 50 000 eur.

Vítame snahu pani ministerky o hľadanie spôsobov ako podporiť mladých ľudí so záujmom o poľnohospodárstvo. Jej pozitívny prístup k mladým farmárom sme zaznamenali už z jej pôsobenia na Slovenskom pozemkovom fonde. O možnostiach podpôr pre mladých farmárov intenzívne komunikujeme. Verím, že nielen toto, ale aj ďalšie opatrenia, ktoré pripravuje ministerstvo pomôžu mladým farmárom,“ uviedol Bálint Pém, predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku.

Ministerka zároveň vyzvala mladých farmárov, ktorí sa do výzvy zapojili, aby čo najužšie spolupracovali s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) pri dopĺňaní údajov. Množstvo žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy totiž obsahovalo nedostatky, alebo mali nekompletnú povinnú dokumentáciu. PPA preto už niekoľko týždňov vyzýva žiadateľov na dopĺňanie údajov, či dokumentácie. Čím skôr budú tieto náležitosti doplnené, o to skôr bude možné pristúpiť k vyhodnoteniu výzvy a vyplácaniu prostriedkov úspešným žiadateľom.

Cieľom ministerstva bude v najbližších rokoch podpora spracovateľských kapacít u prvovýrobcov na Slovensku. Tak, aby pridaná hodnota bola vytváraná priamo v mieste pestovania, či chovu a základné plodiny sa nevyvážali s nízkou pridanou hodnotou do zahraničia a následne sa dovážali spracované späť na Slovensko.

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2guYWp4