Ministerstvo školstva hľadá projekty pre Ekoiuventu

13.10.2015 14:05

Hoci z budovy Ekoiuventy na Búdkovej odišli už aj poslední úradníci, aktivity pre deti a mládež sa v nej zatiaľ nerozbehli naplno tak, ako sa v lete plánovalo.
     Minister Juraj Draxler preto znova vyzýva občianske združenia, aby sa prihlásili so svojimi projektmi: „Som otvorený návrhom od kohokoľvek, kto príde s plánom na využitie budovy a pozemku na krúžkovú činnosť, kultúrne či športové aktivity,“ povedal. Šéf rezortu podotýka, že všetky doterajšie rokovania boli málo konkrétne: „Mali sme rokovania s občianskymi združeniami, ale naozaj konkrétnu predstavu využitia areálu mi doteraz nikto nepredložil. Bude teda ďalšie kolo, aby sme budovu opäť vrátili deťom a verejnosti.“
     Obyvatelia Bratislavy si ešte pamätajú živú krúžkovú činnosť na Búdkovej, ktorá však v 90. rokoch začala upadať. V roku 1994 boli zásadným spôsobom obmedzené mimoškolské a krúžkové aktivity, pedagogická činnosť prebiehajúca v rokoch 1989 – 1993 bola taktiež zrušená. Zrušené boli aj chlievy a skleníky - ich využitie stratilo pôvodný význam - ZOO dom bol prerobený na ubytovňu, časť murovanej budovy v skleníkoch bola využívaná ako archív ministerstva. V roku 1998 už priama činnosť s deťmi de facto na Búdkovej prevádzkovaná nebola.
     Krúžky organizované rôznymi občianskymi združeniami, ako napríklad súbor Slniečko (spev), Gong (tanec), Biele divadlo (dramatický krúžok), Bezanka (folklór), krúžok výtvarný, chemický či plavecký fungovali v budove na Karloveskej.
     „Tie priestory sú veľmi pekné - treba nájsť ich rozumné využitie,“ hovorí Draxler. Združenia sa môžu so svojimi víziami prihlásiť na adrese kami@minedu.sk.