Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo vyzvanie na ďalší národný projekt

08.12.2016 07:53

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa (EVS) vyhlásilo v utorok 6. decembra 2016 vyzvanie na ďalší národný projekt. Rezort vnútra chce prostredníctvom projektu Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov zefektívniť služby poskytované verejnou správou, a to najmä rozšírením siete klientskych centier, monitorovaním ich činnosti a zavedením systému pravidelného merania spokojnosti s poskytovanými službami verejnej správy.

Medzi oprávnené aktivity projektu patrí aj podpora spolupráce so samosprávami za účelom zefektívňovania kvality v samospráve a vytvárania synergie s klientskymi centrami, čo zjednoduší vzájomnú komunikáciu a prinesie komplexnejšie poradenstvo občanom. Projekt sa zameriava na zefektívnenie poskytovania služieb aj podporou proklientsky orientovaného prístupu a na vyškolenie zamestnancov poskytujúcich služby.

Na národný projekt je z prostriedkov Európskej únie vyčlenená alokácia 8 000 000 EUR. Viac informácií sa nachádza na stránke https://www.minv.sk/?aktualne-vyhlasene-vyzvania-1.