Ministerstvo vnútra upozorňuje starostov na falošných informátorov

02.08.2016 09:15

Ministerstvo vnútra SR upozorňuje samosprávy na osoby vystupujúce v mene ministerstva, ktoré poskytujú samosprávam klamlivé informácie v súvislosti s vyhlásenými výzvami/vyzvaniami a o čerpaní prostriedkov z eurofondov.

Od týchto informácií sa rezort vnútra dištancuje a dôrazne upozorňuje starostov miest a obcí, že kompetenciu poskytovať informácie o možnosti podpory z operačného programu Ľudské zdroje na výstavbu či rekonštrukciu materských škôl a komunitných centier v oblastiach s rómskymi komunitami majú jedine pracovníci sekcie európskych programov MV SR. Oficiálne informácie sú poskytované buď počas informačných dní v regiónoch, ktoré sa spravidla konajú na mestskom úrade pre niekoľko desiatok samospráv z okolia, telefonicky alebo na vyžiadanie prostredníctvom mailov. Miesto a čas konania informačných dní je vždy uverejnený na oficiálnej internetovej stránke rezortu https://www.minv.sk/?OPLZ.

V prípade, že obecné, miestne a mestské úrady navštívia takéto osoby, informujte nás prosím prostredníctvom mailu na metodika.imrk@minv.sk alebo telefonátu na 02/509 45 112 a pomôžte nám identifikovať tieto osoby uvedením ich mena, funkcie a kontaktu, ktoré pri komunikácii s Vami uviedli.

Správne a pravdivé informácie sú pre samosprávy základným predpokladom kvalitného spracovania projektu a zvyšujú šance na úspech v hodnotení a následnú podporu zo zdrojov Európskej únie. Vzájomná komunikácia je dôležitá pre usmernenie žiadateľa pri príprave projektovej žiadosti, ale aj pre informovanie pracovníkov MV SR o potrebách žiadateľov.

Ministerstvo vnútra SR upozorňuje samosprávy na osoby vystupujúce v mene ministerstva, ktoré poskytujú samosprávam klamlivé informácie v súvislosti s vyhlásenými výzvami/vyzvaniami a o čerpaní prostriedkov z eurofondov.

Od týchto informácií sa rezort vnútra dištancuje a dôrazne upozorňuje starostov miest a obcí, že kompetenciu poskytovať informácie o možnosti podpory z operačného programu Ľudské zdroje na výstavbu či rekonštrukciu materských škôl a komunitných centier v oblastiach s rómskymi komunitami majú jedine pracovníci sekcie európskych programov MV SR. Oficiálne informácie sú poskytované buď počas informačných dní v regiónoch, ktoré sa spravidla konajú na mestskom úrade pre niekoľko desiatok samospráv z okolia, telefonicky alebo na vyžiadanie prostredníctvom mailov. Miesto a čas konania informačných dní je vždy uverejnený na oficiálnej internetovej stránke rezortu https://www.minv.sk/?OPLZ.

V prípade, že obecné, miestne a mestské úrady navštívia takéto osoby, informujte nás prosím prostredníctvom mailu na metodika.imrk@minv.sk alebo telefonátu na 02/509 45 112 a pomôžte nám identifikovať tieto osoby uvedením ich mena, funkcie a kontaktu, ktoré pri komunikácii s Vami uviedli.

Správne a pravdivé informácie sú pre samosprávy základným predpokladom kvalitného spracovania projektu a zvyšujú šance na úspech v hodnotení a následnú podporu zo zdrojov Európskej únie. Vzájomná komunikácia je dôležitá pre usmernenie žiadateľa pri príprave projektovej žiadosti, ale aj pre informovanie pracovníkov MV SR o potrebách žiadateľov.

Zdroj: minv