Ministerstvo vnútra vydáva časopis pre všetkých pomáhajúcich v rómskych komunitách

06.11.2014 10:27

Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity je vydavateľom mesačníka Romane nevipena – Rómske noviny. Toto periodikum je zamerané na profesijné skupiny pomáhajúce v rómskych komunitách. Časopis vyjde do konca roka 2014 desaťkrát a na dvanástich stranách poskytne informácie z oblasti sociálneho, hospodárskeho, kultúrneho, politického života Rómov a bude vytvárať komunikačnú platformu pre celospoločenskú diskusiu o prointegračných politikách. Čitatelia si v časopise nájdu informácie, návody a postupy riešení celospoločenských a individuálnych problémov Rómov za účelom zlepšenia ich postavenia.

Osobitne prístupnou formou sa bude toto periodikum zameriavať na  deti a mládež, s cieľom pozitívneho formovania všestranného rozvoja osobnosti a budovania národnostného uvedomenia. Osobitnú pozornosť bude dielo venovať rozvoju rómskeho jazyka a prinášaniu nových informácií o významných osobnostiach a ich skutkoch. Časopis bude určený Rómom, pracovníkom štátnej správy a miestnej samosprávy, členom neziskových mimovládnych organizácií a všetkým občanom, zaujímajúcim sa o zlepšovania postavenia životných podmienok Rómov. Mesačník Romane nevipena - Rómske noviny vychádza s podtitulom: časopis pre všetkých pomáhajúcich v rómskych komunitách.   

Adresa redakcie: MKREO, s.r.o., Murgašova16, 010 01 Žilina
Šéfredaktorka: PhDr. Monika Janigová, 0905 856 865, zástupca šéfredaktorky: Mgr. Jaroslav Kizek, 0917 236 138, editor: Vanda Tuchyňová  

Prvé riadne číslo časopisu Romane nevipena - Rómske noviny /a postupne všetky ostatné/ nájdete tu.

Romane nevipena - Rómske noviny nájdete aj na internetovej stránke splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity https://www.minv.sk/?romske-komunity-uvod v záložke vľavo pod názvom Romane nevipena.