Mladé hlasy proti chudobe

03.10.2013 09:23

Čo by si chcel zmeniť? Zapoj sa do video súťaže "Young voices against poverty" (Mladé hlasy proti chudobe) a vyjadri svoj názor k problematickej téme globálnej chudoby.

Deti z Afriky filmujúce sa na kameru
 

Úlohou mladých je natočiť krátke video (maximálne 120 sekúnd) s ich víziou "Sveta v roku 2030" a predstaviť tak svoje inovatívne myšlienky na pomoc k odstráneniu chudoby. Videá budú zdieľané celosvetovo na sociálnej sieti Facebook. Nápady mladých a ochota podeliť sa o ne tak môžu reálne prispieť v boji proti celosvetovej chudobe. Vyhrá nápad, ktorý na Facebooku získa najviac hlasov.

Do súťaže sa môže zapojiť každý mladý človek vo veku od 13 do 24 rokov. Konečný termín zasielania videí je 1. november 2013. 
Autori štyroch najlepších videí budú ocenení výletom do Bruselu 26. – 27. novembra 2013, kde budú mať možnosť zúčastniť sa Európskych rozvojových dní (ERD). Práve ERD sú neformálnou platformou pre interaktívnu diskusiu, výmenu osvedčených postupov a vyhliadok do budúcnosti zameraných najmä na obdobie po roku 2015.

Všetky víťazné videá budú známe 5. novembra 2013. Ocenenia budú udelené v týchto 4 kategóriách:

  • občan EÚ vo veku 13-17,
  • občan tretej krajiny vo veku 13-17,  
  • občan EÚ vo veku 18-24, 
  • občan tretej krajiny vo veku 18-24.

Ako sa zúčastniť?

  1. Natoč video v jednom z piatich oficiálnych jazykov súťaže: angličtina, francúzština, nemčina, portugalčina, španielčina.
  2. Nahraj svoje video na YouTube.
  3. Vyplň prihlášku a zdieľaj svoje video na Facebooku Európskych rozvojových dní (na účasť v súťaži nie je potrebné mať vlastné konto na Facebooku).
  4. Vyhráva video s najväčším počtom hlasov.

Pravidlá súťaže si môžete stiahnuť tu .

 

Súvisiace odkazy

Zdroj: ec.europa.eu