Mladý Európan

03.06.2015 13:24

Celoslovenská súťaž Mladý Európan, ktorú podporil aj úrad vlády, sa dostala do finále


Preveriť, ale najmä prehĺbiť vedomosti slovenských študentov 2. a 3. ročníkov stredných škôl o Európskej únii -  to je hlavný cieľ celoslovenskej súťaže Mladý Európan, ktorá za účasti 13 trojčlenných družstiev – víťazov regionálnych kôl, vyvrcholí národným finále vo štvrtok, 4. júna 2015 dopoludnia v bratislavskom hoteli Bôrik.

Víťazné družstvo musí preukázať znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Významným kritériom hodnotenia sú  jazykové vedomosti, ale aj orientácia v súčasnej politickej a ekonomickej situácii Euroregiónu. Tento v poradí už desiaty ročník sa zameriava aj na to, čo robí únia v oblasti rozvojovej pomoci a aké programy ponúka pre študentov a učiteľov (Erasmus+), európske mestá a obce (Európa pre občanov) či ľudí hľadajúcich si prácu (EURES), ale aj na vedomosti z oblasti pomoci EÚ vo forme čerpania štrukturálnych fondov.

Záštitu nad podujatím prevzal  predseda vlády SR Robert Fico a podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič, ktorý prisľúbil osobnú účasť na národnom finále. Súťaž vyhlásilo Zastúpenie Európskej komisie v SR a 12 regionálnych informačných centier Europe Direct, partnerom je Úrad vlády SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti, Operačný program Technická pomoc  a Centrálny koordinačný orgán.

Pre víťazov sú pripravené hodnotné vecné ceny.

Novinári majú vstup voľný.
Kontakt: Ingrid Šrámková, ingrid.sramkova@vlada.gov.sk, +421 915 984 203

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk