Na lepšiu verejnú správu a súdy nám Brusel schválil 335 miliónov

11.12.2014 11:30

Európska komisia schválila operačný program Efektívna verejná správa. Slovensko tak dostáva príležitosť čerpať na skvalitňovanie služieb verejnej správy vyše 335 miliónov eur. Projekty, ktoré môžu predkladať štátne aj neštátne subjekty, sa budú zameriavať na zefektívnenie verejnej správy a tiež zlepšenie súdneho systému.

Schválený operačný program vypracovalo Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s partnerskými organizáciami. Pracovný tím rezortu vyrokoval na podporu reformy verejnej správy finančnú pomoc z Európskeho sociálneho fondu. V novom programovom období pre roky 2014-2020 je tak na čerpanie pripravených viac ako 335 miliónov eur. „Skutočným prijímateľom týchto prostriedkov je každý občan Slovenska, ktorý prichádza do styku s úradmi verejnej správy či súdmi. Verím, že aj vďaka tomuto balíku peňazí si občania vybavia svoje záležitosti rýchlejšie a jednoduchšie," hodnotil Róbert Kaliňák, minister vnútra SR. Rezort vnútra plní úlohu riadiaceho orgánu operačného programu.

Verejné služby majú kopírovať potreby občanov

Schválenie operačného programu Efektívna verejná správa otvára Slovensku dvere k efektívnejším a transparentnejším verejným službám a súdnemu systému. „Našim poslaním je účelné čerpanie európskych zdrojov na skvalitňovanie procesov vo verejnej správe orientovanej na potreby občanov," povedala Rut Erdélyiová, generálna riaditeľka Sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR. „Víziu dostupných, kvalitných a rýchlych služieb podporíme aj investíciami do reformy súdnictva, lepšieho riadenia ľudských zdrojov a do systému transparentných verejných obstarávaní," dodala Erdélyiová.

Program podporí efektívnejšie fungovanie úradov a súdov

V snahe vybudovať proklientsky orientovanú, odbornú a transparentnú verejnú správu operačný program podporuje dva základné ciele. Jeho prvou ambíciou je podpora systémov a procesov verejnej správy vrátane posilňovania inštitucionánych kapacít a transparentných pravidiel verejného obstarávania. Druhou prioritou je rozsiahla reforma justície, zefektívňovanie súdneho systému a zvýšenie vymáhateľnosti práva. Rezort vnútra očakáva od implementácie programu naplnenie vízie väčšej transparentnosti a otvorenosti verejnej správy na národnej úrovni.

O podporu môžu žiadať aj neštátne inštitúcie

Na zlepšovaní verejných politík v záujme transparentnej, efektívnej a odbornej verejnej správy sa môžu podieľať aj neštátne subjekty. Oprávnenými žiadateľmi totiž môžu byť okrem subjektov verejnej správy aj profesijné združenia či mimovládne neziskové organizácie.

Plné znenie operačného programu je dostupné na www.opevs.eu