Na obnovu bytov pôjde 130 miliónov eur

16.11.2015 14:28

Vláda schválila presun 130 miliónov eur z operačných programov do Štátneho fondu rozvoja bývania. „V rámci Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa to týka operačných programov ROP a OPBK v celkovej výške 71 miliónov eur,“ povedal generálny riaditeľ Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja, Viktor Veselovský. Pokryjú sa tak náklady na obnovu 27 000 bytov v bytových domoch v rámci programu JESSICA III. Vzhľadom na to, že sa jedná o financie z nevyčerpaných programov z obdobia 2007 – 2013, tak musia byť minuté do konca augusta 2016, inak prepadnú. Žiadatelia teda musia, podľa vyjadrenia ŠFRB, podávať žiadosti do konca mája 2016. Majitelia bytov môžu o úver žiadať od 15. januára a ak bude obnova domu komplexná a v súlade špecifickými podmienkami, majú možnosť získať nulový úrok. K poskytnutým financiám prispeli aj tri operačné programy z obdobia 2007 až 2013. Z Regionálneho operačného programu ide na tento účel 66,3 milióna eur, z Operačného programu Bratislavský kraj asi 4,7 miliónov eur a z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 59 miliónov eur. V novom programovom období 2014 až 2020 budú financie na obnovu bytových domov sprostredkované Slovenským finančným holdingom, ktorý bude mať na daný účel 145 miliónov eur z Integrovaného regionálneho operačného programu. V minulosti štát v rámci projektov JESSICA I a JESSICA II využil z eurofondov približne 110 miliónov eur, čím podporil komplexnú obnovu 23 000 bytov.