Na podanie žiadosti o poskytnutie grantu v novom grantovom programe PRO LIBRIS zostáva už len týždeň

09.12.2013 14:25

Už len sedem dní zostáva žiadateľom o poskytnutie grantu v novom grantovom programe na podporu slovenskej literatúry a dostupnosti prekladov súčasných európskych diel PRO LIBRIS.

Uchádzať sa o grant  v novom grantovom programe PRO LIBRIS - Cesta pre knihu je možné v 2 kategóriách vydávania knižných publikácií - vydávanie diel mladých slovenských autorov do 35 rokov a vydávanie prekladovej umeleckej literatúry súčasnej európskej tvorby, obzvlášť prekladov diel z jazykových oblastí strednej a východnej Európy.

Partnermi projektu sú Ministerstvo kultúry SR, SLOVNAFT, a.s., a Stredoeurópska nadácia. V rámci grantového programu rozdelí odborná komisia uchádzačom sumu 50.000 eur , ktorú poskytli spoločnosť SLOVNAFT a Stredoeurópska nadácia. 

Uzávierka predkladania žiadostí je 15. decembra.

Výzvu a žiadosť na poskytnutie grantu je možné nájsť na: https://cef.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=67%3Aprvy-ronik-programu-pro-libris-cesta-pre-knihu-vyzva&catid=9%3Aaktuality-kultura&lang=sk